• AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV

Řidičský průkaz skupiny B

Opravňuje k řízení:

1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Rozšíření rozsahu skupiny B:

Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.
V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

- věk 18 let ( výcvik lze začít před dosažením požadovaného věku, na zkoušku jde uchazeč po dasažení věku 18-ti let)
- zdravotní a odborná způsobilost
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
- obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
- nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
- B96" lze absolvovat současně se skupinou B

Rychlé odkazyPotřebujete více informací?
Napište nám.