• AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV

Řidičský průkaz skupiny C

Opravňuje k řízení:

1. motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

- věk 21 let
- zdravotní a odborná způsobilost
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
- obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
- nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

- dosáhla věku 18 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení
- v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
- pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu