• AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV
  • AUTOŠKOLA KRNOV

Řidičský průkaz skupiny C+E

Opravňuje k řízení:

1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

- věk 24 let
- zdravotní a odborná způsobilost
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
- obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
- nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

- dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel, Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů, při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou
- dosáhla věku 21 let nebo 23 let, toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení
- v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
- pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu