Ceny kurzů

Skupina Poznámka Cena
B Vozidla do 3,5T 15.000,- Kč


Skupina Poznámka Cena
C nákladní vozidla 18.000,- Kč
C+E nákladní přívěs 10.000,- Kč
Pro studenty: skupina nejméně 5
žáků dáváme slevu u skupiny B
ve výši 300.- Kč.


Pro zkoušku je nutné zaplatit ze zákona správní poplatek ve výši 700.- na
pověření obci s rozšířenou působností v místě konání zkoušky.


Ceník pro přezkoušení
z odborné způsobilosti:
Skupina Cena
sk. B 4.000,- Kč
sk. B+C 7.000,- Kč
sk. B+CE 8.000,- Kč
V ceně pro přezkoušení z odborné
způsobilosti jsou dvěhodiny kondiční
jízdy a (4 vyučovací hodiny) pro každou
přezkušovanou skupinu řidičského oprávnění,
zkouška. Kromě toho je třeba ze zákona
zaplatit poplatek za zkoušku na úřadě
ve výši 700.- Kč.Ceník kondičních jízd za jednu
vyučovací hodinu (45min):
Skupina Cena
sk. B 400,- Kč
sk. C 600,- Kč
sk. CE 700,- Kč


Autoškola Krnov - Ceníky školení


Pravidelné každoroční
školení 7 hod pro
profiřidiče:
Počet řidičů
jedné organizace
Cena
1 - 5 1000,- Kč/řidič
6 - 10 900,- Kč/řidič
11-15 800,- Kč/řidič
16 a více 720,- Kč/řidič


Vstupní školení pro
získání profesního průkazu
řidiče v rozsahu 140 hod
Počet řidičů
na školení
Cena
1 - 3 21000,- Kč
4 - 6 18000,- Kč
7-10 15000,- Kč
Pro vstupní školení vrozsahu
280 hod je cena dvojnásobná
proti rozsahu 140 hod


Kurz pravidelného školení
35 hodin pro profi řidiče
počet řidičů Cena
1 - 5 5000.-Kč/řidič
6 - 10 4100.-Kč/řidič


Školení řidičů referentů:
počet referentů Cena
1 - 5 300.-Kč/ref
6 - 10 290.-Kč/ref
11-15 280.-Kč/ref
16 a více 250.-Kč/ref