Profesní průkazy

Pokud chcete pracovat jako řidič nákladního vozu, kamionu, autobusu či provozovat vlastní autodopravu, musíte být držitelem daného řidičského průkazu a profesního průkazu. Profesní průkaz získáte na základě vstupního školení. Platnost je 5 let a každý rok máte zákonnou povinnost pravidelného školení v rozsahu 7 hod. Při splnění těchto podmínek je vám po 5-ti letech profesní průkaz prodloužen na dalších 5 let.

Profesní průkazy v kostce

- Povinné pro řidiče z povolání (sk. C, CE, D, DE)
- Vstupní školení zakončené zkouškou (140- 280 h)
- Každý rok povinné pravidelné školení (7 h)
- Cena profesního průkazu již od 24 900 Kč
- Pro každou skupinu řidičského oprávnění zvláště
- Možnost rozšíření profesního průkazu o další skupinu
- Profesní průkaz ZDARMA v rámci rekvalifikace

Často kladené otázky

Co jsou profesní průkazy?
Profesní průkaz řidiče je osvědčením o profesní způsobilosti řidiče získaným na základě vstupního školení. Profesní průkaz je povinný ze zákona č. 374/2007 Sb. téměř pro všechny řidiče z povolání. Dříve měl profesní průkaz v ČR podobu samotného průkazu, avšak v současnosti má formu harmonizačního kódu přímo na řidičském průkazu.

Kdo musí mít profesní průkaz?
Profesní průkaz musí vlastnit řidiči z povolání (skupiny C, CE, D, DE), pokud je jejich hlavní pracovní náplní řízení vozidla po veřejné komunikaci (mimo soukromý pozemek). Např. řidiči kamionů, nákladních vozů nebo autobusů. Profesní průkaz nemusí mít např. skladník, řidič taxi, bezpečnostní a záchranné složky nebo řidič vozidla pro vlastní potřebu. Problematiku profesních průkazů upravuje zákon č. 374/2007 Sb.

Podmínky získání profesního průkazu?
  • Občan EU a trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
  • Min věk 18-23 let (dle dané skupiny)
  • Držitel řidičského oprávnění sk. C, D, CE, DE
  • Absolvování povinné výuky v rozsahu vstupního školení (140-280 h)
  • Úspěšná zkouška z profesní způsobilosti (ne starší než 6 měsíců)
  • Písemná žádost na registr řidičů a správní poplatek 200 Kč
Cena profesního průkazu řidiče?
Cena profesního průkazu závisí na zvolené variantě vstupního školení. Vstupní profesní školení pořídíte již za cenu od 24 900 Kč nebo ZDARMA v rámci zvolené rekvalifikace. Dalším nákladem jsou pravidelná profesní školení do 1 000 Kč každý rok po dobu platnosti průkazu.

Sankce za řízení bez platného profesního průkazu?
Řízení vozidla v rámci výkonu povolání na pozemních komunikací bez platného profesního průkazu je přestupkem, kterému odpovídá pokuta 5 000-10 000 Kč a zákaz řízení na 6-12 měsíců. Upravuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jak získat profesní průkaz na kamion, náklaďák nebo autobus?
Řidiči z povolání, kteří zíkají řidičské opravnění sk. C, CE, D, DE a podskupin absolvují vstupní školení (140-280 h) v autoškole. Podmínkou je min. věk 21 let. Po absolvování profesního školení složíte závěrečnou zkoušku a obecní úřad nebo magistrát vám na základě žádosti vydá profesní průkaz respektive harmonizační kód do řidičského průkazu. Více informací zde

Profesní průkaz ZDARMA přes Úřad práce
Ve spolupráci s Úřady práce a v rámci zvolené rekvalifikace můžete nyní získat profesní průkaz na nákladní auto, kamion nebo autobus zdarma. Uchazeči registrovaní na úřadu práce mají možnost zažádat o úhradu zvolené rekvalifikace. Více informací o rekvalifikaci na řidiče

Jakou potřebuji variantu profesního školení?
Profesních školení existuje několik variant, které se rozlišují rozsahem a účelem školení. Profesní školení 7 h (pro řidiče z povolání, zákonná povinnost 1x ročně), školení 35 h (pro obnovení propadlého profesáku), školení 45 h (pro rozšíření profesáku z kamionu na bus a naopak), školení 140 (280 h) pro získání nového profesáku na kamion či autobus.

Jak probíhá profesní školení?
Profesní školení probíhá formou skupinových lekcí s instruktorem dle předepsaného plánu a počtu hodin zákonem. Školení řidičů z povolání probíhá v našem akreditovaném centru nedaleko metra A Strašnická. Profesní školení klade důraz na novinky v dopravních předpisech, mezinárodní dopravní legislativu (AETR), zásady bezpečné jízdy a další předpisy upravující mimo jiné také doby řízení a povinných přestávek. Součástí je vždy také diskuze a multimediální výuka.

Jak probíhají testy na profesní průkaz?
Zkouška profesní způsobilosti se týká pouze vstupního školení (140 h). Pravidelné, obnovovací nebo rozšířovací školení nemá zkoušku. Předkládanými doklady je občanský průkaz, řidičský průkaz a potvrzení o absolvování profesního školení. Zkouška pro získání profesního průkazu se skládá z testu na PC zahrnující 80 otázek do 8 tématických okruhů, kdy z každého okruhu je zapotřebí získat min. 7/10 správných odpovědí.

Jaká je platnost profesního průkazu?
Platnost profesního průkazu je 5 let od data vydání průkazu. Povinností řidiče z povolání je absolvovat pravidelná školení (7 h) vždy jednou ročně. Jinak je profesní průkaz neplatný a ztrácíte navíc nárok na vydání nového profesního průkazu po době 5 let od vydání průkazu. Profesní průkaz poté propadne a je nezbytné absolvovat obnovovací školení v rozsahu 35 hod (7 h x 5 let).

Víte, že řidiči z povolání musí absolvovat každý rok povinné školení (7 h)?
Jako řidič profesionál máte zákonnou povinnost absolvovat každý rok pravidelné profesní školení pro zachování platnosti profesního průkazu v rozsahu 7 hodin. Pokud máte váš profesák vydán např. 9.10.2015, pravidelné školení byste měl absolvovat nejpozději vždy 9.10. následujícího roku až do skončení platnosti průkazu. Tedy po dobu následujících 5 let. Další situací může být přerušení výkonnu povolání a návratu, kdy jste povinni doplnit pravidelná školení také zpětně.

Pro koho je vhodné rozšíření profesního průkazu?
Možnost rozšíření profesního průkazu je určena řidičům z povolání, který mají profesní průkaz na skupinu C a chtějí si jej rozšířit na skupinu D nebo naopak. Rozšíření profesního průkazu probíhá formou profesního školení v rozsahu 45 hodin.

Máte propadlý profesní průkaz?
Máme pro vás dobrou zprávu. Nebudete muset absolvovat znovu vstupní školení (dříve bylo požadováno zákonem), ale pouze obnovovací školení v rozsahu 35 h (novela zákona č.247/2000 Sb.). Pro bližší informace k vaší situaci nás prosím kontaktujte.

Jak na obnovení nebo prodloužení profesního průkazu?
Pokud byla splněna podmínka školení po dobu platnosti průkazu (5x školení = 5 let) a nevypršela doposud platnost profesního průkazu bude vám vydán nový průkaz na základě včasné žádosti podané na váš obecní úřad nebo magistrát města. Pokud již vypršela platnost vašeho průkazu, budete muset absolvovat obnovovací školení v rozsahu 35 h. Pro bližší informace k vaší situaci nás prosím kontaktujte.

Jak probíhá výměna profesního průkazu?
Pokud vám tento rok končí platnost profesního průkazu (4a), čeká vás výměna na obecním úřadě podle vašeho trvalého bydliště. S sebou na úřad si přineste - profesní průkaz, řidičský průkaz, potvrzení od školícího střediska o absolvování pravidelných školení (5x). Bude vám vydán nový řidičský průkaz s patřičným označením profesní způsobilosti u souvisejícíh skupin (kod 95). I dále platí povinnost pravidelných profesních školení každý rok.