Řidičský průkaz skupiny C

Opravňuje k řízení:
1. motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu C:

1. věk 21 let
2. zdravotní a odborná způsobilost
3. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
4. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
5. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů 6. nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Galerie

Řidičský průkaz skupiny C

Autoškola Krnov

Autoškola Krnov

Autoškola Krnov