Řidičský průkaz skupiny CE

Opravňuje k řízení:
1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení řidičského průkazu CE:

1. věk 21 let
2. zdravotní a odborná způsobilost
3. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
4. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
5. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů 6. nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Galerie

Řidičský průkaz skupiny C

Autoškola Krnov

Autoškola Krnov

Autoškola Krnov